Студент: Улукбек кызы Марина Жалпы балл:
20
Факультет: Математика жана информациялык технологиялар факультети
Курс: 4
Группа: ИСТ(б)-1-17
Телл: 0776676681