Студент: Мурзаева Алина Бактыяржановна Жалпы балл:
20
Факультет: Бизнес жана менеджмент факультети
Курс: 1
Группа: ЭБ(б)-1-20
Телл: 0773135353

Сабактарга катышуусу

0 кж.