Студент: Медетбек кызы Сезимгул Жалпы балл:
25
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 2
Группа: фоим1-19
Телл: 0551489828

Сабактарга катышуусу

0 кж.