Студент: Мажитова Айсезим Сапарбаевна Жалпы балл:
15
Факультет: Эл аралык мамилелер факультети
Курс: 3
Группа: ПДК9С-3-18
Телл: 0558585940