Студент: Темур кызы Акылай Жалпы балл:
25
Факультет: Математика жана информациялык технологиялар факультети
Курс: 2
Группа: ФМОМ(б)-1-19
Телл: 0222-400-851

Сабактарга катышуусу

0 кж.