Студент: Сейталы кызы Мираида Жалпы балл:
20
Факультет: Математика жана информациялык технологиялар факультети
Курс: 1
Группа: ФМОМ (б)1-20
Телл: 0777807384

Сабактарга катышуусу

0 кж.