Студент: Фахридинова Бусара Фахридин Жалпы балл:
10
Факультет: Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
Курс: 2
Группа: АПР-3-19
Телл: 0553200018