Студент: Ташпулатова Айназик Махаммаджан Жалпы балл:
5
Факультет: Кыргыз-китай факультети
Курс: 1
Группа: KKis 20-9-1
Телл: 0707042525