Студент: Эркебек уулу Нуржи Жалпы балл:
20
Факультет: Бизнес жана менеджмент факультети
Курс: 4
Группа: эбд2-17
Телл: 0500599191