Студент: Сабыржан кызы Азада Жалпы балл:
30
Факультет: Бизнес жана менеджмент факультети
Курс: 3
Группа: ЭФ(б) -2-18
Телл: 0779877409

Сабактарга катышуусу

0 кж.