Студент: Кабылбек уулу Асланбек Жалпы балл:
5
Факультет: Математика жана информациялык технологиялар факультети
Курс: 1
Группа: МОАИС(б)-1-20р
Телл: 0555721402