Студент: Султанбай кызы Айканыш Жалпы балл:
5
Факультет: Бизнес жана менеджмент факультети
Курс: 1
Группа: ЭФ(Б)4-20
Телл: +996 (779) 31-39-55