Студент: Аманалиева Айдана Насиралиевна Жалпы балл:
30
Факультет: Кыргыз-Европа факультети
Курс: 3
Группа: МБ-1-18
Телл: 0704522283

Сабактарга катышуусу

-1 кж.