Студент: tes tes tes Жалпы балл:
49
Факультет: Физика-техника факультети
Курс: 3
Группа: asd
Телл: +996(123)123-123

Сабактарга катышуусу

0 кж.

Олимпиадалар

Олимпиаданын аталышы Орун Сурот
1 Эл аралык олимпиадалар 2-орун
2 Кыргыз Республикасындагы олимпиадалар 2-орун