Студент: Садырбеков Алтынбек Акылбек Жалпы балл:
5
Факультет: Математика жана информациялык технологиялар факультети
Курс: 1
Группа: ПР9-1-20
Телл: 0222760340